Lilian Nicanoff som är klubbordförande på Willys i Rissne i västra Stockholm tycker att kollektivavtalet med nya löner för butiksanställda från i våras blev bättre än vad som sades från början, men att en hundralapp till hade inte skadat. För första gången har klubben i år precis förhandlat klart om pottpengarna, närmare hälften av löneökningen i det nya avtalet.
– Vi har alltid delat generellt men nu har vi försökt göra som facket rekommenderar. Vi tyckte det var spännande att prova. Vi i klubben ville att de som var medlemmar skulle få lite mer än de som inte är medlemmar. Det ska löna sig att vara medlem.
Butiken har ganska god anslutning, ungefär 75 procent av de 40-45 anställda är medlemmar, så klubbstyrelsen hade de flesta bakom sig i förhandlingarna.
– Chefen ville att potten skulle gå till alla som är fast anställda, som har jobbat mer än ett år och som jobbar mer än 15 timmar i veckan. Det tyckte vi var rimliga kriterier. Vi gav upp det där med mer till medlemmar.
Klubben gjorde en mall på hur mycket varje person skulle få.
– Det var mycket jobb med det. 1,7 procent på lönen har ju alla redan fått, så den totala summan blir ju olika för varje person. Senare tog chefen bort de som är behovare från pottpengarna, förutom en som går på ett vik och en som varit här jättelänge. Så de som inte får vara med och dela på potten är de som inte varit här så länge och de som bara jobbar lite. Och man får ju mer pengar ju mer man jobbar.
Klubben har inte haft något medlemsmöte ännu, på grund av tidsbrist.
– Men medlemmarna tycker att det är jättebra med lokala pengar och att de som inte är här så mycket får lite mindre. Det är också bra att ha mallen att kunna använda framöver, om det är så att alla är nöjda med den.
Klubben hoppas att alla ska få sin löneförhöjning så snart som möjligt men det kan hända att pengarna dröjer till oktoberlönen.
Handels avtal med Svensk Handel, som slöts i våras, ger 470 kronor mer i månaden räknat per heltid för år ett och 501 kronor för år två, att fördela på hela personalgruppen. Löneökningarna sker 1 april 2010 och 2011. Det första året finns en individgaranti på hälften av löneökningen, andra året på sextio procent. Resten ska fördelas lokalt, som klubben på Willys i Rissne nu gjort.