Den nya frysterminal som Coop bygger i Enköping och som ska tas i bruk i början av 2011 ska drivas på entreprenad av ett utomstående företag. Det var facket och företaget överens om redan i november förra året. Nu har Coop presenterat den tilltänkta entreprenören för Handels centrala fackliga grupp inom Coops logistik. Per Ribacke som sitter med i gruppen är inte nöjd.
– Jag är fruktansvärt kritisk mot att de har valt ett bemanningsföretag utan tidigare erfarenhet av vår bransch, bara för att de erbjuder det lägsta priset, säger Per Ribacke.

Enligt fackets egna beräkningar skulle det bara bli marginellt dyrare att driva frysterminalen i egen regi. Per Ribacke misstänker att Coop har andra motiv med sitt agerande.
– Vi tror att de anlitar bemanningsföretag som ett sätt att dumpa lönerna, och att de i förlängningen även kommer att ta över terminalerna i Bro och Västerås. Coop verkar inte vilja ha logistik i egen regi, säger han.
Hans bedömning är att chansen för de uppsagda Coopanställda vid frysterminalerna i Johanneshov i Stockholm och Växjö i Småland att få följa med till den nya terminalen i Enköping minskar genom den valda lösningen. Han anser dessutom att Coop har frångått principen om att samverka med facket i viktiga framtidsfrågor.
– Vi har blivit överkörda.
Förhandlingar har nu inletts där fackets inställning är att stoppa den tilltänkta entreprenaden.

Medan förhandlingar pågår vill ingen på Coop kommentera frågan om driften i Enköping, meddelar informationschefen Magnus Nelin.
Den entreprenör som Coop har valt är enligt vad Handelsnytt erfar logistik- och konsultföretaget Logent.
Logent är en koncern med flera verksamheter, bland annat utbildning, konsulttjänster och bemanning. Konsulter från Logent har medverkat i den stora omstrukturering av Coops logistik som beslutades förra året. Flera stora lager läggs ner eller görs om till små omlastningsterminaler, och huvuddelen av logistiken koncentreras till tre orter väster om Stockholm: Bro, Västerås och Enköping. Nu är alltså konsultens eget bolag berett att ta över driften vid en av terminalerna.
Logents vd Lars-Göran Ahlberger vill inte kommentera frågan om Enköpingsterminalen medan förhandlingar pågår. Han berättar heller inte om det är Logents bemanningsföretag eller något annat bolag inom koncernen som är används vid den typen av entreprenad som Enköpingsterminalen är ett exempel på.
– Det är olika från fall till fall.
Hur kan Logent driva en terminal effektivare än huvudmannen själv?
– Tack vare vår höga logistikkompetens. Vi anlitar duktiga studenter på logistikhögskolan som vi också driver. Även personalen får vidareutbildning, säger Lars-Göran Ahlberger.