– Arbetslösheten blev inte så hög som vi trodde och många blir utförsäkrade, till exempel de som haft det maximala antalet deltidsdagar, säger Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa.
Eftersom avgiften bygger på hur mycket a-kassan betalar ut i ersättning till sina arbetslösa medlemmar kommer avgiften att sänkas. Något färdigt förslag finns ännu inte, men Harald Petersson säger att det kommer att handla om 30-40 kronors sänkning från årsskiftet.

Det är på a-kassans stämma i november som beslutet om sänkning ska fattas. Efter det ska Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, godkänna beslutet.

Även andra a-kassor kommer att sänka avgiften. Exempelvis blir avgiften till IF Metalls a-kassa 150 kronor lägre från årsskiftet. Anledningen är att arbetslösheten minskat inom industrin, men också att många har blivit utförsäkrade och inte får ersättning längre.