De senaste årens många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och den ökade arbetslösheten har tärt på personalen. Samtidigt har a-kassan velat förbättra servicen för dem som uppbär eller söker a-kassa. Därför förändrar a-kassans nu sättet att arbeta.

– Nu har vi fått en vinn-vinn situation. Personalen får tid för återhämtning och medlemmarna får en effektivare handläggning, säger Harald Petersson, föreståndare på Handels a-kassa.

I januari nästa år kommer handläggarna att börja arbeta sextimmarsdagar. Lönen blir densamma, däremot ska det alltid finnas någon handläggare på plats mellan sju på morgonen och sju på kvällen. De anställda kommer i den mån det är möjligt att själva bestämma vilka sex timmar de vill jobba.

– Den stora majoriteten är positiv till förändringarna. Enda farhågan är att tillräckligt många inte kommer att vilja arbeta kväll och att arbetstiden blir för styrd utan möjlighet till flex. Men vi är glada över att få möjligheten att testa detta som vi förutsätter ska gynna medlemmarna, säger Lena Aronson klubbordförande för handläggarna på a-kassan.

Genom minskad personalomsättning och färre sjukskrivningar räknar Handels a-kassa med att arbetstidsförkortningen inte kommer att kosta dem någonting.

Fakta: Ökad tillgänglighet

Från årsskiftet kommer medlemmarna i a-kassan att kunna ringa mellan 08.00 och 16.00 alla vardagar. 
Sextimmarsdagen kommer att utvärderas innan den genomförs permanent.
A-kassan har i dag runt ett 50-tal handläggare.