– Förslaget kom som en chock. Inga beslut är ju fattade, men det lutar åt att jobben flyttas. Det är inte lätt att gå ut i arbetslöshet nu. Klart man är bekymrad, säger Birgitta Pihlblad som jobbar som redovisningsassisten på KF och har arbetat på KF i trettio år.

Anledningen till den eventuella flytten är att KF behöver fortsätta att spara pengar. De anställda fick informationen på ett personalmöte i mitten av september och Birgitta Pihlblad beskriver stämningen som orolig. Flertalet av de anställda är över 50 år och flera av dem har, precis som Birgitta Pihlblad, jobbat på KF i många år.

Även Handels ombudsman Elsie Mann chockades av beskedet.

– Det är vanligt att företag flyttar jobb utomlands för att spara pengar. Men jag trodde aldrig att KF skulle kunna göra det. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig. Det finns inte så mycket som vi i facket kan göra åt just det här beslutet. Nu gäller det att se till att de anställda får så bra villkor som möjligt om det blir så att de sägs upp. Kanske kan några få andra jobb inom KF, säger hon.

Enligt den information som Handels fått har KF tittat på olika lösningar, men det förslag som kommer att läggas fram för styrelsen i slutet av oktober innebär att jobben flyttas till Indien. Och enligt Elsie Mann ska det mycket till för att styrelsen ska gå emot förslaget.

Via pressekreterare Janne Pettersson säger KF att de i dagsläget inte kan säga någonting om den pågående översynen.

Fakta: KF Shared Service arbetar med KF:s ekonomi

Tjänsterna som ska flyttas finns inom KF Shared Services som är ett servicebolag inom KF. Det tillhandahåller tjänster inom ekonomi, IT, personal, löneadministration och internservice. KF Shared Service har mellan 70 och 80 anställda och ligger i Solna utanför Stockholm. Hur många som berörs är ännu inte bestämt.

Handels tog över förhandlingsrätten från Unionen i och med omorganiseringen 2009 då KF Shared Service tog över Coop Sveriges ekonomihantering. Den 1 februari i år började Handels avtal gälla.