Transportarbetarförbundet går så långt att en aktiv sverigedemokrat inte ens kan vara medlem. Andra, som SKTF och Vårdförbundet, drar gränsen vid förtroendeuppdrag. Kommunal och IF Metall avgör från fall till fall och Handels är inne på samma linje.

– Vad vi tittar på är om personen brutit mot våra stadgar, inte på om man är sverigedemokrat eller inte. Om man sitter i kommunfullmäktige och driver ett främlingsfientligt förslag är det sannolikt att man inte längre skulle kunna ha ett förtroendeuppdrag eftersom det strider mot våra stadgar, säger Lars-Anders Häggström ordförande för Handels.

Skulle en sverigedemokrat som går emot sitt parti vid främlingsfientliga beslut alltså kunna ha ett förtroendeuppdrag i Handels?

– Vi kommer alltid att granska varje fall var för sig. Men det viktiga är att vi tar beslut utifrån om personen agerat i strid mot våra stadgar inte utifrån vad personen har för politiska åsikter, säger Lars-Anders Häggström.

Fakta: Etiska regler och riktlinjer

Ur Handels stadgar: En uppgift för förbundet -- och för de förtroendevalda -- är att verka för jämlikhet och likabehandling oavsett etnisk tillhörighet. Den som bryter mot stadgarna kan tvingas att avsäga sig sitt fackliga uppdrag. Personen i fråga har rätt att ge sin bild innan beslut fattas och beslutet kan överklagas.

Ur Handels etiska regler: Den bärande idén i Handels är alla människors lika värde. "Vår positiva människosyn ska därför prägla hela förbundet som organisation och i dess verksamheter (- - -)."Vi fördömer därför alla typer av övergrepp/kränkande särbehandling/
trakasserier/mobbing, grundat på etnisk tillhörighet".

Transport har uteslutit personer på grund av att de varit aktiva sverigedemokrater. Uteslutningen har skett efter det att förbundet fått reda på att medlemmar ställer upp i riksdags- och kommunval. Förbundet kontrollerar inte om en person är aktiv sverigedemokrat när den ansöker om medlemskap.

IF Metall prövar just nu om en person som är aktiv Sverigedemokrat kan fortsätta vara förtroendevald hos dem.

LO:s styrelse har tittat på frågan om personer som är medlemmar i Sverigedemokraterna, kan vara medlemmar eller ha förtroendeuppdrag i ett LO-förbund. Styrelsen har kommit fram till att den som endast är medlem i Sverigedemokraterna även kan vara medlem i ett LO-förbund. Är personen däremot aktivt inom partiet, och personens agerande strider mot förbundens värdegrund, då kan personen bli av med sitt medlemskap och därmed också de eventuella förtroendeuppdragen. Förbunden kan även välja att frånta personen hans eller hennes fackliga uppdrag men låta personen fortsätta att vara medlem. LO:s styrelses beslut ska ses som en rekommendation.