– Teoretiskt sett jobbar de inte för Urban Outfitters. De kan från en dag till en annan skickas ut på ett helt annat jobb inom LO:s avtalsområde i hela Storstockholm, säger han.
Ett annat problem är anställningstryggheten. Om det inhyrande företaget vill bli av med någon av de inhyrda har de inget ansvar att förhandla med facket. De kan helt enkelt kräva att bemanningsföretaget skickar en annan person.
– Kunden kan bara säga att de inte är nöjda med Pelle – byt ut honom.

Bemanningsföretaget är då skyldigt att omplacera. Men om de också vill bli av med Pelle kan de peka på arbetsbrist och säga upp honom.
– Även om man som anställd på pappret är skyddad av lagen om anställningsskydd, las, blir arbetsbristen kopplad till den enskilde anställdas person. Det är därför från fackligt håll svårt att påvisa om företaget brutit mot las, säger Fredrik Ståhlberg.