… Det är de rikas paradis, men ingen hör en fattigs bön”.

En heltäckande sammanfattning av den borgerliga alliansens förda politik under mandatperioden!

 

Kjelle L