Folkrörelseavtalet mellan Handels och Arbetsgivarföreningen KFO gäller för tjänstemän i organisationer som PRO, Unga örnar, Folketshusrörelsen och Sverigefinska riksförbundet.
Arbetsgivarsidan krävde i förhandlingarna avtal med låga löneökningar i början av perioden, med hänvisning till att flera av organisationerna har dålig ekonomi. Facket nekade resolut och till slut slöts ett avtal som motsvarar de som träffats för bland annat LO-förbundens anställda och som ger löneökningar på 3,5 procent på två år.

Roy Andersson på PRO i Örebro, som var med och förhandlade fram avtalet, tycker inte att facket ska ge efter för krav på återhållsamhet för att det fattas pengar.
– Kan inte rörelsen bära verksamheten får de göra något annat, till exempel anlita förtroendevalda, säger Roy Andersson.
Enligt honom har det ingen betydelse att arbetsgivarna är idéburna organisationer vars värdegrund oftast delas av de anställda.
– Låter man det spela in i förhandlingarna är man väldigt fel ute. Det ska finnas en lägstanivå utifrån det arbete man utför som anställd. Ideellt arbete är något helt annat, säger Roy Andersson.

Folkrörelseavtalet har funnits i drygt tio år och har bildats genom att flera olika organisationers anställda samförhandlar sina avtal med arbetsgivarna i KFO. Roy Andersson tycker att modellen fungerar bra.
– Det är bra att vi är flera på båda sidor. På den fackliga sidan kan vi dela erfarenheter mellan olika organisationer. Enighet ger styrka.

FAKTA: Folkrörelseavtalet

Kollektivavtalet gäller i två år från 1 oktober 2010 till 30 september 2012. Lönerna ökar första året med 1,5 procent och andra året med 2,0 procent. De allra lägst avlönade (som i dag tjänar under 21 300 kr/mån) garanteras en höjning med cirka 330 kronor per år i en särskild låglönesatsning.

Fyra av organisationerna (Folkets hus och parker, Vänsterpartiet, Unga örnar och Verdandi) har egna bilagor till avtalet som innehåller tarifflöner för olika grupper av anställda.

Bland allmänna villkor fick Handels igenom en skrivning om att arbetsgivaren måste skicka arbetsgivarintyg inom 14 dagar efter att en anställd har slutat.

Samtidigt träffades avtal för anställda vid ett antal kursgårdar som ägs av olika folkrörelser. Utformningen motsvarar Folkrörelseavtalet men avtalsperioden löper i de flesta fall från 1 juni 2010 till 31 maj 2012.