– Den stora vinsten med Handelscity var interaktiviteten och den vill vi ta med oss. Men i dag har vi alldeles för många ingångar när någon vill komma i kontakt med oss. Det ska bara finnas en webbplats, och på sikt också bara ett telefonnummer, när man vill kontakta Handels. Sedan får vi hjälpa till att slussa människor rätt på insidan, säger Handels kommunikationschef Lena Gennemark Edsbäcker.
Handels nya webbplats kommer att ha samma adress som dagens, www.handels.se.

Handelscity lanserades i början av 2008 i samband med det så kallade Storstadsprojektet, som gick ut på att värva fler och yngre medlemmar i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.  Projektet avslutas vid årsskiftet och i samband med detta stängs alltså www.handelscity.se ner.  Intresset för www.handelscity.se har stigit under projektets gång. Under årets första sex månader hade sidan 36 000 besök, jämfört med 21 000 under samma tid förra året, enligt sajtens egen statistik.