Allt fler regler kring arbetsmiljön går från att vara branschorienterade och konkreta till att vara generella. Det ser även ut att bli ödet för föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler som Arbetsmiljöverket nu vill skrota och ersätta med föreskriften om arbetsplatsens utformning. Resultatet? Luddigt och svåranvänt, menar facket. Bättre och mer funktionellt, menar Arbetsmiljöverket.

I föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler finns ett stycke som säger att temperaturen ska hållas så nära 16 plusgrader som möjligt och att det ska finnas ett utrymme med lägst 20 plusgrader i närheten där de anställda kan ta paus. I föreskriften om arbetsplatsens utformning står det bara att temperaturen ska vara anpassad utifrån arbetets art och att anställda ska ha tillgång till pausutrymmen. I kommentarerna till paragraferna finns det däremot information om risker vid arbete i lokaler som understiger 16 plusgrader och att det därför är viktigt med exempelvis arbetsrotation och närhet till varma personalrum. Men kommentarerna är inte tvingande.

Och det är just det som Handels är kritisk emot. Om viktiga regleringar läggs i kommentarer istället för i egna paragrafer befarar facket att kyl- och frysarbetare som redan har en hög risk att drabbas av hälsoskador på jobbet kommer att få det ännu sämre.

– De anställda riskerar att få jobba i kallare lokaler än idag, säger på Josefin Boman, utredare på Handels.

Patrik Persson arbetar på Bring Frigoscandia som både lagrar och levererar färsk-, kyl- och frysvaror. Han tror att det är svårt att ha det varmare än vad de har, vilket är max 4 plusgrader, eftersom de livsmedel som de transporterar kräver kyla.

– Men det är bra att ha en riktlinje, något att peka på i förhandlingar. Blir formuleringarna luddiga finns det alltid en risk att det blir svårt att tolka dem och att det blir helt upp till företaget hur det ska vara, säger Patrik Persson som också är huvudskyddsombud på sin arbetsplats i Staffanstorp.

Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket håller med om att generella reglerna kan vara svårare att tolka och därmed svårare att använda..

– De kräver ett nytt sätt att tänka och jag förstår att det kan vara enklare att peka på en föreskrift som drar en gräns vid en viss temperatur än på en föreskrift som säger att temperaturen ska vara anpassad. Detta är någonting som vi måste lösa. Vi har pratat om att ta fram rekommenderad temperatur för olika arbeten för att det ska bli lättare att avgöra vad som är en lämplig temperatur, säger Gunnar Åhlander som tittat närmare på vilka följder ett slopande av föreskriften kan innebära.

Han förstår också kritiken att informationen blir svårare att hitta eftersom det inte längre går att leta på bransch, i det här fallet arbete i kylda lokaler. Men detta tänker Arbetsmiljöverket råda bot på genom att skapa temasidor där fack och arbetsgivare lättare kan hitta sin specifika information.

Fakta: Förslaget ute på remiss

Var femte år ser Arbetsmiljöverket över sina föreskrifter. Omprövningen av föreskriften om arbete vid kylda livsmedelslokaler visade att denna täcks av andra regler och därför kan tas. Arbetsmiljöverket har nu utrett vilka följder ett borttagande av föreskriften skulle kunna få och har kommit fram till att de negativa följderna är så få att föreskriften kan slopas.

Innan beslut fattas kan arbetsgivarorganisationer och fackförbund komma in med synpunkter på förslaget att skrota föreskriften. Fack och arbetsgivare har till den 15 oktober på sig. Handels lämnar sina synpunkter till LO som samordnar dem med Livsmedelsarbetarförbundet.

Om Arbetsmiljöverket får igenom sitt förslag tas föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler bort från och med första april 2011.