I dag presenterade finansminister Anders Borg regeringens budgetproposition för 2011. I den framgår det att regeringen hoppas kunna genomföra obligatorisk a-kassa under åren 2012 till 2014. Genomförandet förutsätter dock att överskottsmålet för statens finanser nås. Regeringen vill även vänta på den parlamentariska kommitténs förslag på hur en obligatorisk a-kassa kan genomföras. Utredningen ska presenteras senast den 15 maj 2013.

– Jag är inte förvånad. De gör precis det som de har sagt hela tiden att de ska göra, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Handels har vid flera tillfällen påpekat att de inte vill se en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

– Vi vill ha en frivillig försäkring kopplad till de fackliga organisationerna. Detta är viktigt för att vi ska få en hög facklig organisationsgrad, som i sin tur är viktigt för att den svenska modellen ska fungera. Sedan har facken gedigna kunskaper om sina specifika arbetsområde som jag inte tror att en fristående myndighet har, säger Lars-Anders Häggström.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tidigare flaggat för att det inte skulle bli en obligatorisk a-kassa under mandatperioden vid en borgerlig valseger. I Ekots partiledarutfrågning inför valet sa statsministern att han inte kunde lova obligatorisk arbetslöshetsförsäkring eftersom allianspartierna inte kunnat enas om en modell för detta. Men i budgetpropositionen prioriteras nu alltså reformen.

Fakta: LO-influenser i utredningen

I den parlamentariska kommittén som ska utreda obligatorisk a-kassa sitter bland annat IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfvén. Huvudsekreterare är Irene Wennemo, tidigare chef för LO:s arbetslivsenhet.

Andra budgetförslag: Fortsatt satsning på jobbcoacher, fler utbildningsplatser på yrkesvux, fler lärlingsplatser, förstärkning av det särskilda anställningsstöd som ges till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa.