Kommunals avdelningar ska gå samman och minska från 23 till 13. Hur många jobb som försvinner på avdelningarna vet man ännu inte. I dag jobbar dryg 80 personer med administration, de flesta på de stora avdelningarna som inte berörs av sammanslagningen. Administratörer tillhör Handels avtalsområde. Förutom dem finns anställda som är ombudsmän, men de är inte med i Handels.

De flesta avdelningar går ihop vid årsskiftet 2011/2012. Men redan i januari 2011 slås Östergötland, Sörmland och Gotland ihop. Det nya kontoret ska ligga i Norrköping och följden blir att en anställd måste sluta. Rosie-Ann Ohlsson, 55, som är ensam administrativt anställd på kontoret i Visby blir av med jobbet i februari. Men Kommunal ger henne lön i ett år efter det.
– Jag började här 1 augusti 1977, så efter 33 år tycker jag inte att lön i ett år är så jättemycket. Jag har fått erbjudande om att söka till nya kontoret i Norrköping. Men nej. Jag har min familj här. Jag har sorg i hjärtat eftersom jag kommer tappa kontakten med många härliga förtroendevalda och trevliga medlemmar, säger Rosie-Ann Ohlsson.
Vad Kommunal kommer att erbjuda resterande personal som får sluta är inte klart. Det blir föremål för förhandling med Handels.

Syftet med sammanslagningen är enligt Kommunal inte att spara pengar, utan att samla de anställda på färre avdelningar så att de blir fler på varje ställe och därmed mindre sårbara.

Kommunals personal har fått leva med omorganisationer en längre tid. Nära 100 administrativa tjänster försvann när fackförbundet i början av året flyttade stora delar av administrationen från avdelningarna till tre center – i Stockholm, Malmö och Sundsvall.

Kommunals a-kassa berörs inte av förändringen.

Kommunals nya organisation

Avdelningar som inte berörs:
Norrbotten, Västerbotten, Stockholm, Väst och Skåne.

Sammanslagning från 1 januari 2011:
Östergötland, Sörmland och Gotland. Kontor i Norrköping.

Sammanslagningar från 1 januari 2012:
Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Var kontoret ska ligga är inte klart.
Halland och Jönköping. Var kontoret ska ligga är inte klart.
Skaraborg och Älvsborg. Kontor i Alingsås.
Örebro och Värmland. Kontor i Kristinehamn.
Uppsala och Gävleborg. Kontor i Gävle.
Dalarna och Västmanland. Kontor i Borlänge.
Västernorrland och Norrland. Var kontoret ska ligga är inte klart.