Varken Handels eller KF vill kommentera innehållet i beslutet, som behandlades på KF:s styrelse i förra veckan.

Planen var att personalen skulle ha fått information om vad som kommer att hända med deras jobb vid ett möte i dag, måndag. Men mötet ställdes in och något nytt datum är ännu inte satt. Hur många tjänster som kommer att påverkas är inte klart, men det rör sig om ett 70-tal.

Anledningen till flytten är att KF behöver fortsätta att spara pengar.

Fakta: Ekonomitjänster flyttas till Indien.

Tjänsterna som ska flyttas finns inom KF Shared Services som är ett servicebolag inom KF. Det tillhandahåller tjänster inom ekonomi, IT, personal, löneadministration och internservice. KF Shared Service ligger i Solna utanför Stockholm.