– Om man hårddrar det finns inga åldersgränser för när man får jobba i kassa. Man skulle kunna sätta en 13-åring där utan att förslaget skulle hindra. Arbetsmiljöverket listar vilka kemiska ämnen unga inte får arbeta med. Men vad arbetar unga med? Ökningen av rån tycker jag att man har förbisett, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman, som är mycket kritisk till det nya förslaget.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om hur de under 18 år ska få arbeta håller på att arbetas om. Inför omgörningen framhöll verket att man ville skydda unga från den växande rånrisken. Men efter flera turer har begränsningarna av ungas kassaarbete tagits bort från det tidigare förslaget, ordet kassa nämns inte ens. Det enda anställda under 18 år uttryckligen inte föreslås få göra i butik är att ta pengar till eller från värdeförvaringsrum, och att ensamma öppna eller stänga.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel tycker att det är bra att kassaarbete generellt inte klassas som riskfyllt, som i det förra förslaget. Det räcker att arbetsgivaren måste göra en riskbedömning för att avgöra om kassajobb är lämpligt för unga i just den butiken, anser man.
– Förslaget kan tolkas som att 13-åringar får jobba i kassa. Så blir det naturligtvis inte. En riskbedömning måste komma fram till att man inte ska sitta i kassa då. Vår rekommendation är att man ska vara minst 16 år, säger Johan Bark, arbetsmiljöansvarig på Svensk Handel.

Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Middelman betonar att förslaget till nya regler är just ett förslag som kommer att ändras utifrån synpunkterna.
– Jag är inte beredd att prata om tolkningar eller konsekvenser av ett utkast. Men så mycket kan jag säga att i den dialog som pågår diskuterar vi att ta bort det förbud för kassaarbete som fanns i förra förslaget, säger Anna Middelman.
När det nya förslaget är klart ska det ut på remiss för ytterligare insamling av synpunkter. När föreskriften ska träda i kraft kan man inte säga.

Även regler för arbetstider finns med i förslaget. Tidigare ville Arbetsmiljöverket att skol- och arbetstid skulle räknas ihop och få bli max åtta timmar per dag och 40 timmar i veckan. Efter hård kritik från arbetsgivarna har begränsningen tagits bort.

Det gamla förslaget

Enligt Arbetsmiljöverkets ett år gamla förslag skulle kassaarbete vara förbjudet för minderåriga anställda, med undantag för 16- och 17-årigar om vissa villkor uppfylldes. Antingen skulle man få utbildning för arbetsuppgiften. Om inte det var uppfyllt kunde de få jobba i kassan om det fanns slutet kontantsystem och man inte sålde varor med åldersgräns.