I mitten av november deltar tio delegater från Handels på Unis världskongress i Japan.
– Vi ska jobba med Unis huvudsakliga inriktning, allt från medlemsfrågor till politik. I år har Handels bidragit med två motioner av totalt 34, en handlar om Unis arbetssätt och en om representativiteten inom olika styrelser, säger Maria Nyberg, internationell ombudsman på Handels.
I dag dominerar männen i Uni och Handels vill, ihop med flera andra nordiska förbund, att målet ska vara minst 40 procent kvinnor inom Unis olika styrelser. En väg dit är kvotering och att de nationella förbunden satsar på mentorer för att få fram kvinnor som fackliga ledare.

På förra Uni-kongressen satte man som mål att varje lands fackförbund skulle teckna fler globala avtal med företag som har verksamhet i många länder. Handels började förhandla med Ikea, och ville ha ett avtal klart till kongressen. Så blir det inte, förhandlingar pågår fortfarande.

En världskongress kan kännas långt från det dagliga arbetet i butiken eller på lagret men Maria Nyberg menar att det finns frågor där facket måste samarbeta internationellt.
– I stort handlar det om att om de som lever i andra länder inte får rätt att organisera sig så kan det på sikt bli svårt för oss här i Sverige också. Vi hjälper indirekt oss själva.
Ett annat sätt att möta de allt mer internationella arbetsgivarna och pengaflödena är att tillsammans resonera om vad som kan hindra en ny finanskris.
– I sådana frågor räcker det inte med bara svenska åtgärder.

Kongressen tar inte upp textilarbetares villkor, till exempel situationen för de hundratals arbetare i Kambodja som syr H&M-plagg och som blivit av med jobben efter en strejk för högre löner. Textilarbetare hör till textilarbetarinternationalen där det svenska fackförbundet IF Metall ingår.

Uni

Den globala fackliga organisationen Union Network International, Uni, är de handelsanställdas yrkesinternational. Organisationen har cirka 900 medlemsförbund i olika branscher, varav handeln är en, i 140 länder. Uni representerar över 15 miljoner medlemmar och har kongress var sjätte år.

Källa: Handels