Hej! Jag är heltidsanställd på på Coop Forum , min lön är indelad i månadslön och individuellt tillägg . Jag undrar hur man tolkar minimilönerna, ska man lägga ihop månadslön och tillägget så att det ihop blir minst minimilönen eller är det månadslönen själv som skall vara minst minimilönen?

Pia

Svar: När man definierar lönen använder man sig av två begrepp, minimilön och utgående lön. Minimilön är den lägsta lönen i kollektivavtalet, utgående lön är lön som betalas utöver minimilönen.
Lönebeskeden inom kooperationen kan ge sken av att arbetsgivaren inte betalar rätt minimilön då ens grundförtjänst i vissa fall redovisas som att man tjänar lägre än den avtalade minimilönen. För att få en korrekt beräkning ska man räkna ihop de olika lönedelarna, den utgående lönen får då inte understiga avtalets minimilön.
Har man sedan kvalificerade ansvarsuppgifter, ska ett personligt lönetillägg utgå utöver minimilönen. Det går dock inte att ge besked om exakt hur stort tillägget ska vara för var och en. Ta kontakt med din klubb på arbetsplatsen eller din lokal avdelning för att få hjälp.

Thomas Holm
ombudsman