Arbetsgruppen bildades under senaste avtalsrörelsen på Svensk Handels initiativ. De ville granska arbetstiderna och Handels förde in att gruppen även ska titta på användandet av bemanningsföretag. Vid årsskiftet påbörjas gruppens arbete.
– Små och stora medlemsföretag har uttryckt att de vill ha flexiblare regler kring arbetstider då de tycker arbetstidsreglerna i partihandelsavtalet är svåra att tillämpa. Därför ville vi se över detta. Är det ett problem? Om så, hur stort är det och vad kan göras?, säger Sven Grahn som sitter i arbetsgruppen för Svensk Handels räkning.

Om Svensk Handels fokus är arbetstiderna ligger Handels tyngdpunkt på inhyrning.
– Vi måste få mer kunskap. I vilken utsträckning hyr företag in personal? När hyr de in och varför?  I dag vet vi hur det ser ut på specifika arbetsplatser, men vi måste ha bättre och mer generell kunskap om hur det ser ut, säger Fredrik Stålberg som sitter i arbetsgruppen för Handels räkning.

Under nästa år kommer arbetsgruppen som består av tre personer från Handels och tre personer från Svensk Handel att hälsa på hos ett tjugotal lager utspridda över hela Sverige. Med sig kommer de alltså ha frågor om såväl arbetstider som inhyrning. Första besöket sker efter årsskiftet och i oktober 2011 räknar gruppen med att lägga fram en slutrapport.