För att fler på Ikea ska få trygga anställningar har Handels dragit igång projektet Ordning och reda. Till att börja med går facket nu ut med en enkät till alla anställda med frågor om exempelvis vilken anställningsform man har och hur många timmar man jobbar. Handels har ingen samlad statistik över anställningsförhållandena i varuhusen, men hoppas genom enkäten få en samlad bild av hur det ser ut.

Nästa vecka fortsätter projektet med att fackklubbarnas ledamöter i varuhusen får utbildning i arbetsrätt.
– Det kommer handla om hur vi kan jobba för att få upp tjänstgöringsgraden för deltidarna och minska antalet behovare, säger Karin Jungerhem, projektsamordnare.

Handels säger att förbättringar ska ske i samverkan med företagsledningen.

Facket har till våren 2012 på sig att nå sina mål, då tar projektet slut.