Risken att rånas är en påtaglig fara för butiksanställda i dag – ändå finns ingen särskild åldersgräns för att jobba i kassan. Om du inte jobbar på Systembolaget förstås, där gäller samma gräns för köpare och säljare, nämligen 20 år.

Lika självklart som det är att ha åldersgränser för köparna, lika självklart borde det vara att ha det för säljarna. De unga som står på andra sidan disken eller kassan behöver också skyddas. Brottsförebyggande rådets, Brå, statistik visar att antalet butiksrån är ungefär dubbelt så många i dag som för 20 år sedan. Och visst, arbetsgivarna, facket, bankerna, polisen, alla strävar nu mot slutna kontantsystem, 13-punktsprogram och gemensamma satsningar på säkerheten. Men när det gäller att införa 18-årsgräns, då är det stopp.

Arbetsmiljöverket håller på att se över föreskrifterna för minderårigas arbete – den nuvarande är från mitten av 1990-talet (se sid 7). Inför översynen betonades bland annat hur viktigt det är att skydda unga från den växande rånrisken. I ett första förslag till nya föreskrifter klassades utgångskassan som riskfylld och det fanns åldersgränser, om än med vissa undantag. Förslaget gick på remiss, tillbaka till Arbetsmiljöverket och nu är det dags att omarbeta förslaget innan det ska på remiss igen.

Men nu har Arbetsmiljöverket glömt alla goda föresatser. Eller så är det bara det att man lyssnat väldigt noga på arbetsgivarna. Det är onödigt att klassa arbete i utgångskassa som farligt, tyckte de. Och borta är den formuleringen. Ännu värre tyckte arbetsgivarna om en föreslagen begränsning av hur många timmar minderåriga får jobba vid sidan om studierna. Och borta är nu även den formuleringen.

Att drabbas av rån är för de flesta en traumatisk upplevelse, oavsett ålder. Självklart är ett rån generellt sett svårare att hantera när det händer och bearbeta efteråt för den som inte ens uppnått vuxen ålder. Vad är det då i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som ska skydda unga mot att utsättas för detta? Jo, bara det att arbetsgivaren ska göra en allmän riskbedömning.

Det bästa vore om det fanns generella regler för unga, så att alla skyddas på samma sätt. Så blir det inte om föreskrifterna stannar vid att bara kräva en allmän riskbedömning av arbetsgivaren för vem som ska jobba i kassan. Hur åldersgränsen och skyddet för unga är, beror då helt på arbetsplats. Något samband mellan risk och ålder finns inte. Så här kommer det att se ut:
På Systembolaget – 20 år.
På KF:s butiker, till exempel Konsum och Forum – 18 år, eller 16 med handledare i närheten (enligt kollektivavtalet).
På övriga större kedjors butiker – starka fackklubbar kan ha drivit igenom 18-årsgräns.
Småbutiker – 15, 16 eller 18? Det är upp till arbetsgivarens riskbedömning. Fackliga företrädare får svårt att ha koll på alla små arbetsplatser och kan inte delta i alla riskbedömningar som ska göras.
Skillnaderna blir orimliga. Arbetsmiljöverket måste helt enkelt tänka om.