De medlemmar som är med i både a-kassan och Handels får från januari betala 260 kronor i månaden. De som bara är med i a-kassan får betala 282 kronor.

A-kasseavgiften består av två delar – en arbetslöshetsavgift som går till staten och en avgift som går till a-kassan. Det är arbetslöshetsavgiften som sänks vid årsskiftet. Den avgiften bygger på hur mycket a-kassa som betalas ut till medlemmarna. Hög arbetslöshet leder till hög avgift.

– Det hade varit positivt att kunna säga att sänkningen beror på att fler är ute i arbete, men den beror dels på att många blivit utförsäkrade, till exempel deltidare som har ett begränsat antal stämpeldagar. Dels beror den på att arbetslösheten blivit lägre än den prognos vi gjort, säger Harald Petersson, Handels a-kasseföreståndare.

Innan sänkningen kan träda i kraft ska den godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Arbetslösa medlemmar berörs inte utan fortsätter att betala 105 kronor i månaden. De som bara är med i a-kassan får betala 127 kronor.