Mona Sahlin kunde inte ha gjort annat än det hon gjorde häromdagen, bad alla i partiledningen att ställa sina platser till förfogande. Och naturligtvis räcker det sen inte med att folk byts ut till höger och vänster. Själva politiken måste förnyas också. Vilka visioner om samhället har S? Det måste partiet formulera tydligt och väljarna få klart för sig.