– Det vore anständigt att åtminstone få uppsägningstiden arbetsfri. Då får man en chans att fundera, börja söka jobb i lugn och ro, säger Pasi Jylkkä, en av de uppsagda på lagret i Årsta.

På lagret jobbar i dag ungefär 130 personer. Efter år av rykten fick de anställda i november förra året veta att lagren i Årsta och Umeå skulle stänga. I Umeå pågår förhandlingar med företaget som tar över lokalen om de också ska ta över Icas uppsagda personal. För de anställda i Årsta finns ingen sådan möjlighet. Alla är uppsagda. Och eftersom de Ica-lager som söker personal ligger i andra kommuner har de anställda ingen rätt att kräva överflyttning.
De som vill vara kvar inom koncernen ska få förtur till tjänsterna. Men företaget plockar bara dem de helst vill ha, tror flera av medarbetarna Handelsnytt pratar med. Inga som jobbat länge och slitit ut sig.

Utanför fackexpeditionen står två datorer uppställda och längs väggen i korridoren hänger pärmar indelade efter ord, med alla lediga jobb inom koncernen. Alla får söka på arbetstid.
– Men det räcker inte att sätta sig en timme här och där. Dessutom går jag på ackord. Jag har inte råd att sitta här och söka jobb, påpekar en anställd som vill vara anonym. Ica ska snart bli hans referent när han söker nya jobb. Det gäller att inte vara för bråkig, säger han.

– Det går bra för Ica , och vi har absolut inte gått med förlust här på lagret. De säger upp oss för att eventuellt gå med ytterligare vinst. Att sparka oss kostar nästan ingenting. Det borde rimligtvis vara så pass kännbart för företagen att säga upp folk, så att de inte vill göra det på ren spekulation, säger Pasi Jylkkä.

Han är frustrerad. Ica är inte skyldiga att ge de anställda några pengar. De får omställningsstöd värt cirka 20 000 kronor per person, samt en inkomstförsäkring, AGB, som faller ut för de anställda som fyllt 40 år. Men det handlar om försäkringar, som finns i kollektivavtalet och som finansieras genom lönerna.

Utöver det betalar Ica ersättning för kursavgifter och arbetsmaterial till de som vidareutbildar sig genom arbetsförmedlingen. De som får jobb på Icas lager i Västerås får antingen ett pendlingsbidrag eller ett flyttbidrag. De som fyllt 60 år och har jobbat i 15 år får en pensionslösning på 75 procent av lönen fram till pensionen. Men fortfarande står många av de uppsagda helt utan stöd från företaget, menar Pasi Jylkkä.
– Kurserna genom arbetsförmedlingen kräver ofta förkunskaper vi saknar. Jag går en utbildning genom Komvux, och för den får jag visserligen ersättning för kursmaterial, men inget annat. Vad gäller pensionslösningen är den jättebra för dem över 60. Men många har jobbat här i 30 år, är slut i kroppen, fast de bara är 55. Vad får de?

Per Jansson, fackklubbens vice ordförande och med i facklig representant i Icas styrelse, håller med om att uppgörelsen inte är den bästa.
– Det är på tok för billigt att sparka folk i Sverige, säger han. Vi har fått behålla villkorspaketet med bra pensionslösningar för de som fyllt 60 år, och nu jobbar vi hårt på att få till någonting för de som är strax under i ålder. Men många får ingenting.

När Ica la ner ett lager i Växjö för fyra år sedan fick de anställda som inte gick vidare till andra jobb den sista tiden arbetsfri.

– Det vore rimligt att de uppsagda skulle få det även nu, anser Per Jansson. Men enligt honom gjorde Ica, som nyligen åter igen presenterat rekordvinster, omedelbart klart för facket att det inte var aktuellt vid dessa uppsägningar.

– I Växjö handlade det om bra individuella lösningar för de anställda, och nu gör vi nya individuella lösningar för de som sägs upp i Årsta och Umeå. Det här med arbetsfri uppsägningstid känner jag inte till att facket har krävt. Det har kommit upp först nu, säger Staffan Hammarin, ansvarig för lager och transporter inom Ica Sverige.
– Säger han så handskas han vårdslöst med sanningen. Det var bland det första vi tog upp när vi fick besked om nedläggningen, men det kom inte frågan, fick vi veta då, säger Per Jansson, som varit med i förhandlingarna både nu och när Växjölagret lades ner. 

Vad gäller vid uppsägning?

Enligt kollektivavtalen har de anställda rätt till omställningstöd genom jobbcoacher och viss vidareutbildning. Vad stödet innefattar skiljer sig mellan olika avtal. På privata lager ligger det på cirka 20 000 kronor per person och går genom Trygghetsfonden TSL.  

I avtalet finns också en försäkring genom AFA, AGB, för de som fyllt 40 och sägs upp på grund av arbetsbrist. Båda försäkringarna finansieras genom löneutrymmet i kollektivavtalet.

-- Det är viktigt att företagen är generösa mot de uppsagda, stora lönsamma koncerner brukar dessutom kunna erbjuda ytterligare villkorspaket i samband med uppsägningar, exempelvis arbetsfri uppsägningstid, avgångsvederlag och ekonomisk hjälp vid studier, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.