I början av september köpte Team Sportia de 20 butikerna i den förlusttyngda kedjan Sportex av tidigare ägaren Sjätte AP-fonden. Nu står det klart att namnet Sportex försvinner. Elva av butikerna läggs ner och ett 40-tal av Sportex 114 anställda sägs upp. På vissa orter har några anställda efter fackliga förhandlingar erbjudits fortsatt jobb i befintliga Team Sportiabutiker. Av övriga nio butiker omvandlas sju till Team Sportia och två till Bikepartners.

Sportex i Norrköping upphör i januari. Här har samtliga anställda sagts upp.
– Alla är besvikna. Det är tråkigt att ingen av oss får fortsatt jobb fast Team Sportia har två butiker i Norrköping, säger Amaro Valdés, Handelsombud.
Han har jobbat inom handeln i fem år och tvekar över om han vill vara kvar eller göra något annat.
– Jag funderar på att vidareutbilda mig till inköpare, säger han och hoppas kunna få en klarare bild av framtidsalternativen efter de samtal med en personlig coach som ingår i det omställningsstöd personalen erbjuds.

Team Sportias projektledare Jan-Anders Haag gör klart hur företaget prioriterar efter uppköpet:
– Vårt primära mål är att skapa livskraftiga företag, i andra hand är vi intresserade av kompetens.
Jan-Anders Haag förklarar att Sportexpersonalens stora kunnande på cykelområdet gör dem intressanta att anställa i Team Sportias butiker.

Till skillnad från Sportex är Team Sportias butiker inte centralt ägda utan drivs av enskilda köpmän i ett franchisesystem. Därför gäller inte reglerna om ”övergång av verksamhet” i lagen om anställningsskydd (las). En Team Sportia-handlare har med andra ord inget ansvar för personalen i en Sportexbutik på samma ort.