Vi får en mindre summa pengar från trygghetsfonden för en kortare kursavgift och studiemateriel. Men för övrigt hänvisade de bland annat till allmänna medel för att komma vidare efter anställningen på ICA. I klarspråk betyder det att den som av olika anledningar inte har möjlighet att ta ett annat arbete hänvisas till SKATTEBETALARNA.
De som skulle komma i fråga att söka stöd från det allmänna är framförallt de som väljer att utbilda sig på en utbildning som är berättigad till bidrag från CSN och de som efter en tid eventuellt blir utförsäkrade från A- kassan (då är det socialen som gäller).

Att ett företag som gör rekordvinster hänvisar till resurser från skattebetalarna är enligt min mening omoraliskt mot allmänheten och ett svek mot de anställda som blir uppsagda.