Handels ledning befann sig på internationell facklig kongress i Japan under de dagar det stormade som värst inom socialdemokratin och då partiledaren Mona Sahlin i söndags meddelade sin avgång. Först på tisdagskvällen landade de i Sverige. Förbundets förste vice ordförande Susanna Gideonsson kommenterar med viss förundran situationen som präglats av utspel och spekulationer:
– Det stormar onödigt mycket. Vi har en politik som i grunden bär, men som vi behöver formulera tydligare. Det är inte så bråttom och det finns ingen anledning till panik.
Hon anser att Mona Sahlin gjorde rätt som sa till i god tid före extrakongressen att hon inte fortsätter.
– Det var modigt.

Susanna Gideonsson deltog i en av de rådslagsgrupper som Socialdemokraterna tillsatte efter valförlusten 2006 med uppdrag att utveckla partiets politik, i hennes fall på arbetsmarknadens område. Flera förslag från rådslaget, som satsning på vuxenutbildning, drev partiet inför valet 2010. I ett avseende är Susanna Gideonsson dock självkritisk till rådslagens arbete.
– Vi kanske inte tog ut svängarna tillräckligt, utan tog avstamp i traditionella åtgärder och synsätt. Vi borde ha tagit större hänsyn till samhällsutvecklingen och tagit fram visioner för samhället år 2025.

Globaliseringen, industrins tillbakagång och den växande tjänstesektorn är enligt Susanna Gideonsson trender som inte fått tillräckligt genomslag i Socialdemokraternas politiska förnyelse. Något nytt rådslag av samma modell behövs dock inte, anser hon. Särskilt som det förra rådslagsarbetet fick till följd att partiledningen dröjde länge med att ge besked i viktiga politiska frågor.
– Det var bra att rådslagen lät många vara delaktiga, men nackdelen var att partiet var tyst i två och ett halvt år. Jobbet behöver inte göras om.  Det räcker att plocka guldkornen och gå vidare.

Något vägval mellan höger och vänster vill hon inte veta av.
– Gå rakt fram! Vi ska ha samma ideologi och ideal som tidigare, men med nya lösningar.
Susanna Gideonsson vill inte nämna vem hon tycker ska bli ny partiledare, men hon har ett önskemål.
– Partiet behöver en ledare som är drivande och förmår gå sin egen väg. Det är valberedningens sak att plocka fram den bästa kandidaten.