– Det är viktigt att driva ett sånt här ärende i auktorisationsnämnden så att godkända bemanningsföretag inte bara handlar om att de sköter ekonomin. De ska också ha bra arbetsförhållanden och följa god sed på arbetsmarknaden, säger Mikael Segel, ansvarig ombudsman på Handels.  

I slutet av augusti begärde Handels att Studentconsulting skulle prövas i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd, som avgör om bemanningsföretag ska få vara auktoriserade eller inte. Många av de större lagerkunderna, som Coop och Ica, kräver att bemanningsföretag de anlitar ska vara auktoriserade.

Skälet till prövningen är bland annat ett mejl som bemanningsföretagets anställda fick när de hyrdes in på Coops lager i Bro utanför Stockholm. I mejlet krävde Studentconsulting att de skulle hinna med betydligt mer än Coops egen lagerpersonal, annars skulle de få sparken. I samband med detta berättade flera anställda även från andra lager om mycket dåliga arbetsförhållanden.

Att bemanningsföretaget får behålla sin auktorisation, och inte heller får en formell varning, beror dels på att de enligt nämnden ”på ett synbarligen ingående och strukturerat sätt vidtagit åtgärder för att rätta till det inträffade, tillika minimerat risken för uppkomsten av liknande händelser i framtiden”, och dels på att väldigt lite av kritiken har gått att belägga.
– Som facklig är jag aldrig helt nöjd, säger Håkan Löfgren, som suttit med i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd för LO. Men det är rimliga åtgärder. Det mesta vi hade var hörsägen och medieuppgifter. Samtidigt vet jag att en hel del inte har gått rätt till och Studentconsulting måste visa att de högre upp i företaget har kontroll över hur det ser ut på plats för de som jobbar.

Ett sätt att följa upp att Studentconsulting verkligen genomför sina åtgärder är att Handels nu troligtvis tar över som administrativt fackförbund. Bemanningsföretag har ofta anställda i flera branscher, men av praktiska skäl har de enbart ett förbund att förhandla med vardera inom LO och TCO. Inom LO är det i dag Seko som har avtalet, men det är framför allt inom Handels område som Studentconsulting har personal.
– Det innebär i så fall att den fackliga bevakningen kommer att öka, säger Håkan Löfgren.

Studentconsulting säger att de har välkomnat en granskning. De har nu bland annat genomfört en medarbetarundersökning som de menar visar att medarbetarna är nöjda. Däremot har de inte specifikt sett över situationen på lagren .
– Vi har inte upplevt att det finns något särskilt missnöje på lagren, utan ser det som hände som ett mycket beklagligt misstag på just den här arbetsplatsen, säger Berivan Mohammed, pressansvarig på Studentconsulting

Fakta: Auktorisation av bemanningsföretag

Auktorisation av bemanningsföretag startade 2004 för att skärpa kraven på bemanningsföretagen och försvåra för oseriös verksamhet. För auktorisation krävs bland annat att företaget ska vara medlem i Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv, följa Bemannings-företagens etiska regler och vara bundna av kollektivavtal.

Med tiden har också ett varningssystem tillkommit. Om ett bemanningsföretag får en varning har det en viss tid på sig att rätta till felen innan auktorisationen prövas på nytt. Är felet inte åtgärdat mister företaget auktorisationen.

Källa: LO

Fakta: Bemanningsföretagens Auktorisationsnämnd

Auktorisationsnämnden består av representanter från Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. Nämnden leds av den opartiske ordföranden Erik Åsbrink.

Nämnden är endast rådgivande. De ska granska ansökningarna och ge förslag på beslut till Bemanningsföretagens styrelse, som sedan beslutar om auktorisation ska beviljas.

Källa: Bemanningsföretagen