– Löneökningen på 1,6 procent är något högre än vad vi fått i liknande avtal, ettåriga avtal brukar kosta mer, säger Elsie Mann, ansvarig ombudsman på Handels.
– Men framför allt fick vi till ett bra avtal för de 45 personer som tjänar 21 300 kronor eller mindre. Enligt låglönesatsningen skulle de få upp till 360 kronor.  Nu får de mer, 400 i månaden.

Avtalet berör cirka 300 anställda framför allt inom arbetarkommuner, partidistrikt och i riksdagshuset. Lönespannet för gruppen ligger mellan 18 000 och 97 000 kronor.
 
Socialdemokraterna hade fram till förra avtalsperioden en egen arbetsgivarorganisation, SAP-F. Arbetsgivarorganisationen KFO har nu tagit över det gamla avtalet och höstens förhandlingar har enbart handlat om lönerna. Till våren ska nya förhandlingar inledas om avtalet i stort.

Fakta: Ettårigt avtal

Avtalet gäller från 1 oktober 2010 till 30 september 2011. Av löneutrymmet på 1.6 procent är alla anställda garanterade 200 kronor, resten fördelas i lokala förhandlingar.