Konstruktiva diskussioner och pyrande missnöje blandades vid konferensen om bemanningsfrågan i måndags. Ett 50-tal förtroendevalda från lager i hela Sverige deltog tillsammans med förhandlingsdelegationer, ombudsmän och förbundsledning.
Ledningen presenterade kartläggningar och fakta om inhyrning när det gäller lagar och avtal. Håkan Löfgren från LO gav konkreta tips om hur det lokala facket kan förhindra att arbetsgivare och bemanningsföretag missbrukar reglerna i bemanningsavtalet (se faktaruta).

Målet med konferensen var att diskutera hur man kan skärpa Handels policy för bemanningsbranschen och gå vidare med inhyrningsfrågan inför avtalsrörelsen 2012. I grupparbeten formulerades flera önskemål. Alla grupper önskade sig lathundar och checklistor för hur man förhandlar med arbetsgivaren om inhyrning. Många efterlyste tydligare begränsningar av hur mycket, hur länge och vid vilka tillfällen en arbetsgivare får anlita bemanningsföretag.

Ett viktigt problem handlar om att inhyrning splittrar upp personalgruppen. Flera deltagare krävde att det lokala facket ska få rätt att förhandla för sina inhyrda arbetskamrater.
– I dag måste klubben kontakta Handels som kontaktar Transport som vänder sig till Proffice. När de kan träffas är medlemmen kanske inte ens kvar på vår arbetsplats, förklarade Jonathon Clarke på Ica i Kallhäll.

De konferensdeltagare som ville lufta sin ilska över hur inhyrningsfrågan löstes i 2010 års avtal blev dock besvikna.
– Jag ville ta en diskussion om varför det blev som det blev, men det fick jag inte, klagade Johnny Ahlgren, klubbordförande på Dagab i Jordbro.
Alla grupper ansåg att inhyrning egentligen inte borde förekomma alls. Flera deltagare ville att Handels skulle ta tydligt avstånd från hela fenomenet.
– Vi blir behandlade som djur. Den här branschen ska inte finnas! sa till exempel en medlem som själv är anställd på bemanningsföretag.

Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren framhöll dock att så länge bemanningsföretag är tillåtna enligt lag och reglerade i avtal så är fackets uppgift att organisera medlemmar och se till att reglerna efterlevs.
– Vi måste följa förbundets spelregler. Den här konferensen är fel forum för beslut om politiska frågor. Sådant beslutas av Handels kongress.

Fakta

Att tänka på vid inhyrning

• Förhandla på förhand enligt MBL (§ 11 och § 38): Varför inhyrning? Vilka kommer? Vem har ansvaret?
• Utvärdera inhyrningen efter hand.
• De inhyrdas arbetstider ska följa arbetsplatsens gällande arbetstider.
• Om facket misstänker missbruk av bemanningsavtalets regler för t ex studerande så ska det förhandlas.
Källa: Håkan Löfgren, LO.