–  Man skulle kunna säga att operationen lyckades, men patienten dog ändå, säger Stefan Carlén som är ansvarig för utvärderingen av Handels valarbete.

Vi vet ju alla hur det gick. Alliansen vann. Moderaterna, M, är nu nära att bli Sveriges största parti, Sverigedemokraterna, SD, kom in i riksdagen och Socialdemokraterna, S, gjorde ett historiskt uselt val. Även bland LO-medlemmar tappade de rödgröna väljare, medan Alliansen vann röster och Sverigedemokraterna nådde 6 procent.

Men detta gäller alltså inte Handelsmedlemmarna. Här blev resultatet de motsatta. Det rödgröna blocket ökade, Alliansen minskade och SD:s ökning hade inte räckt till riksdagsplats. De rödgrönas ökning beror på att allt fler Handelsmedlemmar röstade på Vänsterpartiet, V, och och Miljöpartiet, MP. Liksom bland övriga LO-medlemmar tappade S väljare. Det visar det första utkastet av Handels analys av sitt valarbete, där målet var ny politik, ny regering.

Vad ligger då bakom Handels framgångar? Enligt Stefan Carlén är svaret tydligt: det annorlunda valarbetet har gett resultat. Från att ha ”sprungit in och ut” på arbetsplatser som han uttrycker det, ändrade Handels arbetssätt i år. Med inspiration från norska LO togs bland annat ett eget politisk program fram med krav på en a-kassa med låg avgift och gott skydd, en sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet tills den sjuka blir frisk samt vård, skola och omsorg för alla utan privatisering.

– Detta gjorde att det blev roligt att bedriva valarbete. Vi förde ju fram våra frågor. Det som är viktigt för Handels, inte vad något parti tycker. Det gjorde det lättare för många att prata politik, säger Stefan Carlén.

I år var också första gången som Handels förtroendevalda, i stor skala, satte sig ner och ringde medlemmar för att prata politik. 53 000 blev uppringda och runt 20 000 svarade. Även det har enligt Stefan Carlén gett resultat. Av dem som blivit uppringda av Handels röstade 66 procent på Socialdemokraterna, jämfört med 58 procent av de som fått besök av Handels på sin arbetsplats. Bäst resultat gav dock utbildning. Av dem som gått Handels utbildning röstade 85 procent på Socialdemokraterna. Men endast 6 procent av medlemmarna gick en valkurs.

– Kurser är tidskrävande. Runt 2000 i valriktade kurser och 3000 i kurser med valinslag är rimligt att klara av. Men telefonsamtalen kan vi öka. Vi kan minst ringa dubbelt så många, säger Stefan Carlén.

Han hoppas att arbetet inför nästa val, 2014, ska ge ännu bättre resultat.
– Det här var första gången. Vi har dragit lärdomar, till exempel kan vi ringa fler. Det är viktigt att vi når dem som inte har någon fackklubb eller ombud på sin arbetsplats. Inför nästa val kan vi också samarbeta mer aktivt med LO och förhoppningsvis även med TCO. Det hanns inte med vid detta val, säger Stefan Carlén.

S tappade väljare bland Handels medlemmar. Bör Handels fortsätta att ha ett nära samarbete med S?

– Rent historiskt är det ju så att fackföreningsrörelsen bildade Socialdemokraterna, och vi har ett kongressbeslut att gå efter. Men samarbetet kommer att diskuteras under nästa års kongress. Det är en fråga som måste diskuteras av medlemmarna och de förtroendevalda. Som högsta ansvarig tjänsteman inom det facklig-politiska området ska jag inte uttala mig. Det kan uppfattas som styrning och det måste vara medlemmarna som bestämmer. Jag kommer att lägga fram för- och nackdelar, sen får vi se, säger Stefan Carlén.

Undersökningen är gjord i samarbete med Novus Opinion. 2049 Handelsmedlemmar ingår i undersökningen. Urvalet är viktat vilket innebär att alla grupper ska vara lika representerade.

Fakta om valundersökningen:

MP och M stora bland unga

Av de röstande Handelsmedlemmarnas fick det rödgröna blocket 72 procent, jämfört med förra valets 69 procent. Det trots att S backade från 57, 8 procent till 51,8 procent. Mest ökade V som nästan fördubblade sina röster till 9,9 procent, följt av MP som ökade från 6,6 procent till 10 procent. Med undantag för FP som ökade något fick alla partier inom Alliansen färre röster. Största parti inom Alliansen är M med 14,7 procent av rösterna. Totalt fick Alliansen 23 procent.

Bland alla LO-medlemmar som röstade fick det rödgröna blocket 67 procent, en minskning från 69 procent förra valet. Alliansen ökade jämfört med förra valet och fick 26 procent. Förra valet var siffran 24 procent.

S är fortfarande största parti, oavsett Handelmedlemmarnas ålder, med som lägst 44 procent av rösterna (åldersgruppen 18 till 29 år). Vilket som är näst största partiet skiljer sig mellan åldersgrupperna. För medlemmar upp till 29 år delas platsen av M och MP som båda har 15 procent av rösterna. För medlemmar i åldersgruppen 30 till 49 år är M med 17 procent av rösterna näst största parti. I åldersgruppen 50 till 64 år är V näst största parti. I alla åldergrupper är det rödgröna blocket överlägset Alliansen.

Fler Handelsmedlemmar röstade i detta val än förra. 2006 röstade 78 procent av medlemmarna i år var siffran dryga 85 procent.

Källa: Handels valarbetes-analys

Fakta om valundersökningen:

M vann på personer, S på ideologi

De Handelsmedlemmar som röstade på Moderaterna gjorde det främst för att de har ett förtroende för partiets företrädare, för att partiet har skött politiken bra under de senaste åren och för att partiet har framtidsvisioner.

De Handelsmedlemmar som röstade på Socialdemokraterna gjorde det främst för att de driver frågor som är viktiga, har en bra ideologisk politik samt för att medlemmen alltid har röstat på dem.

Källa: Handels valundersökning