Förhandlingarna om vilka 24 personer som ska sägas upp på postorderföretaget Halens returhantering är nu klara (läs även Uppsägningarna har börjat på Halens). Två arbetsplatser berörs av uppsägningarna – den ena är Halens och den andra är Cellbes, som ägs av Halens.

Handelsklubbarna på arbetsplatserna hade kunnat begära gemensam turlista. I så fall hade 18 personer från Cellbes och 6 personer från Halens fått sluta. Nu blir det inte så. Eftersom Cellbes fackklubb ville ha separata listor sägs 12 upp på Halens och 12 på Cellbes.
– Jag hade inte medlemmarnas mandat att begära gemensam turordningslista. Det finns inga vinnare när det gäller uppsägningar.  Hela situationen är beklaglig, men det är arbetsgivarens agerande genom uppsägningar som har skapat den uppkomna situationen. Ingen går obemärkt ur detta. Det är en personlig tragedi för alla uppsagda, säger Tommy Abrahamsson, klubbordförande på Cellbes och ordförande i handels avdelning i Borås.

Klubbens agerade har lett till upprörda känslor bland de anställda på arbetsplatsen Halens.
– Det är ett stort svek. Vi hade ett fackligt möte i måndags och då pratade klubbordföranden i egenskap av ordförande i Handels avdelning i Borås om solidaritet. Vi applåderade. Men vad händer, säger Petra Jarnell och Jessika Friberg som båda fått beskedet att de får gå.
Båda två har jobbat på Halens i tolv år och hade uppsägningarna gjorts utifrån en gemensam lista skulle de ha klarat sig – med fem år.
– Det känns fruktansvärt. Det är det värsta jag varit med om, fortsätter Petra Jarnell och Jessika Friberg fyller i: Man undrar var samvetet är. Det är så egoistiskt. Man ser inte det stora hela.

Även Halens klubbordförande Lennart Bäck är besviken.
– Det finns ingen solidaritet. Det är beklagligt och arbetsgivaren har fått precis det de vill, splittring mellan fackklubbarna, säger han.

Turordning vid uppsägning regleras i Lagen om anställningsskydd, las. Grundregeln är att olika arbetsplatser har olika turordningslistor. Men facket kan i förhandling med arbetsgivaren begära gemensam turordning för flera arbetsplatser – om de ligger på samma ort och har samma organisationsnummer, det vill säga samma juridiska namn. Så är alltså fallet med Halens och Cellbes. Lagen säger dock inget om vad som gäller när en klubb vill ha gemensam lista och en annan klubb vill ha separat lista, som i detta fall.
– Det är inte en juridisk fråga utan en intern fråga för fackförbundet att lösa, säger Dan Holke, chefsjurist på LO TCO Rättsskydd.

På Handels behandlas frågan om turordningslistor lokalt, men från Handels centralt är beskedet att gemensam turordning är att föredra.
– Det är inte en lätt fråga, men rent generellt förespråkar vi gemensam turordning. Man ska se helheten och så undviks stridigheter som kan uppkomma när en som har jobbat i tio år sägs upp medan en person som varit anställd i fem år får vara kvar, säger John Haataja, avtalssekretare på Handels.

Fakta om Halens

Postorderföretaget Halens ingår i koncernen Halens Holding AB, som är svenskägt. Huvudverksamhet finns i Borås. Där ligger Halens och Cellbes lager som har cirka 130 anställda.

Halens består av varumärkena Cellbes och Halens. De säljer kläder, hemtextil, möbler, hemelektronik och skönhetsartiklar. Totalt har Halens Holding AB 300 anställda.