Redan i juni varslades 24 tjänstemän från Broterminalen. Skälet till nerdragningarna är ”en del i Coops övergripande förbättringsprogram” enligt Coops interna information. Cirka 100 tjänstemän är i dag anställda på lagret i Bro. Ungefär hälften går på Handels avtal, övriga tillhör Ledarna.

Totalt har nu 16,5 tjänster försvunnit från bland annat it, inköp och lageradministrationen, något som bekymrar facket.
– Coop måste visa hur de ska organisera jobbet utan att det blir en orimlig arbetsbörda för dem som är kvar, säger Stig Nyström, klubbordförande för Handels tjänstemän i Bro.
Av de sex som sägs upp tillhör tre Handels. Samtliga är över 62 år.