Folkets hus i Hofors har i flera år drivit fritidsgård på uppdrag av kommunen. Från januari 2011 har kommunen sagt upp uppdraget och tänker ta över verksamheten i egen regi.

Vid förhandling i juni i år var Handels och kommunen överens om att kommunens övertagande inte skulle betraktas som ”övergång av verksamhet” så som det beskrivs i lagen om anställningsskydd, las. Skälet var att kommunen planerade att radikalt förändra innehållet. Det nya konceptet, som kallas ”Entré ungdom”, skulle komma att kräva personal med högskolekompetens vilket de nuvarande anställda saknar.

Under hösten har det dock framkommit att den nya verksamhetsformen inte kommer att kunna starta i januari.
– Vi vet inte om den alls kommer igång under 2011. Därför har vi ändrat uppfattning och ser det nu som övergång av verksamhet. Fritidsledarna från Folkets hus har rätt att fortsätta inom kommunen, förklarar Handels ombudsman Poul-Erik Jensen.

En ny förhandling i slutet av november slutade i oenighet. Vad som händer härnäst är oklart. Från fackets jurist har de anställda fått rådet att gå till jobbet som vanligt i januari. Om de då blir avvisade av kommunens chefer är det att betrakta som ett avskedande. Facket kan då hävda att de blivit avskedade utan saklig grund och kräva skadestånd eller återanställning.

En av de drabbade fritidsledarna är Mikael Brunk. Han får själv fortsätta med andra arbetsuppgifter i Folkets hus, medan hans kolleger har sagts upp och tvingas sluta vid årsskiftet.
– Det känns tråkigt att de inte utnyttjar den erfarenhet vi har. Vi känner ungdomarna i Hofors, särskilt de som har behov av sådan här verksamhet, säger Mikael Brunk.

Personalchefen i Hofors, Ulf Back, säger till Handelsnytt att inget har ändrats sedan i juni då kommunen och Handels var överens.
– Att den nya verksamheten inte är i full gång från januari saknar betydelse. Vi erbjöd fritidsgårdens anställda att validera sin kunskap för att se om de kunde komplettera sin kompetens för att passa till de nya tjänsterna, men de tackade nej.
Vad han ska svara de anställda om de trots allt dyker upp på jobbet i januari vet han inte ännu.
– Det måste jag prata med en jurist på Sveriges Kommuner och Landsting om.

Så säger lagen

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet regleras i lagen om anställningsskydd (6 b §). En arbetsgivare som tar över en verksamhet från en annan arbetsgivare övertar också ansvaret för de anställda. Reglerna om övergång gäller om verksamheten anses ha "bevarat sin identitet", det vill säga är någorlunda oförändrad.