Det kan man utgå ifrån efter att det skrivs om ICAs höga förtroende hos allmänheten och efter att ha följt ICAs försäljningsutveckling under åren. Att akademiker värderar ICA som en attraktiv arbetsgivare bekräftar även att ICA anses vara en bra arbetsgivare.
Jag tror att ett starkt varumärke baseras på ett gott rykte hos allmänhet, kunder och inte minst anställda som förmedlar en positiv bild av företaget.

Det är för mig väldigt förvånande att ICA- Sverige AB riskerar att försämra sitt goda rykte genom att behandla sina uppsagda anställda på ett respektlöst sätt, efter att de har bestämt att ge mycket dåliga villkor för de flesta uppsagda. Jag har i alla fall sagt upp mitt ICA medlemskap och jag blir inte alltför ledsen ifall flera gör det.
Hur går ICA-s dåliga behandling ihop med ICAs utgångspunkter för arbete med etik och hållbarhet. Under punkten ICAs goda affärer så står det b l a.

ICA ska: drivas med lönsamhet och god etik.
Vad är etiken i att säga upp anställda som har arbetat i upp till 35 år i företaget och inte ge dessa personer någon som helst kompensation för denna tid.
Vad är etiken i att hänvisa till allmänna medel (OBS! Skattebetalarna) då en uppsagd bestämmer sig för att studera på en kurs som är CSN berättigad.
Lite hjälp på vägen vore på sin plats.

P.J