– Vi har startat en namninsamling i Boråsavdelningen eftersom vi helt enkelt inte har något förtroende kvar för den här personen. Han har varit på Halens i egenskap av avdelningsordförande och förklarat för oss hur las fungerar. Nu stöter han den här kniven i vår rygg, säger Sigrid Anoschkin, som är med och driver namninsamlingen.

Konflikten mellan de två Handelsklubbarna på postroderföretaget Halens fortsätter. Efter uppsägningsbeskedet förra veckan stod det klart att fackklubben på det Halensägda postroderföretaget Cellbes, valde att inte gå med på gemensam turordningslista (se ”Fackklubb stoppade gemensam las-lista”). Det innebär att tolv anställda från respektive arbetsplats sades upp. Med en gemensam turlista skulle 18 personer från Cellbes och 6 personer från Halens ha fått sluta.
– Som avdelningsordförande har jag ingen förhandlingsrätt utan det är som klubbordförande jag förhandlar, säger Tommy Abrahamsson, som inte förstår kritiken mot honom som avdelningsordförande.

Angående förhandlingarna säger han att de har skötts helt enligt las och att medlemmarna på Cellbes inte vill ha gemensam turordning.
– Medlemmarna ville inte och det här har skötts helt by the book. Men poängen i det hela, som många verkar glömma bort, är att det är arbetsgivaren som säger upp 24 personer. På grund av en arbetsbrist som enligt min åsikt inte finns, eftersom de tar in bemanningsföretag i stället.

För att kunna avsätta en ordförande i sin avdelningsstyrelse under en pågående mandatperiod krävs det att en fjärdedel av ombuden i avdelningens representantskap, där representanter från avdelningens alla fackklubbar sitter, begär ett extramöte för att diskutera en viss fråga – i det här fallet förtroendefrågan för ordföranden. Genom röstning kan då personen avsättas.  Om man inte har en fjärdedel av representantskapets ombud bakom sig får medlemmarna vänta tills nästa årsmöte, som ska ha hållits senast den 15 april 2011.
– Det krävs starka skäl för att avsätta en styrelseledamot eller ordförande i en avdelning. Det räcker inte med att en klubb inte har förtroende, säger Gustav Holmlund, förbundssekreterare på Handels, och tillägger att förtroendevalda inte avsätts särskilt ofta.

Förbundsstyrelsen kan också besluta om att ta ifrån någon ett uppdrag. Men det är enligt Gustaf Holmlund inte aktuellt i det här fallet.

Fakta:

Gemensam turordning inget krav enligt las

Turordning vid uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd. Grundregeln är att olika arbetsplatser har olika turordningslistor. Men facket kan i förhandling med arbetsgivaren begära gemensam turordning för flera arbetsplatser -- om de ligger på samma ort och har samma organisationsnummer, det vill säga samma juridiska namn. 

Lagen säger inget om vad som gäller när en klubb vill ha gemensam lista och en annan klubb vill ha separat lista, som i detta fall.  Handels centralt förespråkar gemensam turordningslista. Men det finns ingenting i Handels las-policy som säger att en klubbordförande ska begära gemensam turlista vid uppsägning när den möjligheten finns.

För att vara vald till ett uppdrag krävs minst hälften av rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.