Uppsägningarna vid Halens och Cellbes i Borås har vållat diskussion om fackets rätt att begära gemensam turordningslista (se ”Vi har inget förtroende kvar”) . Enligt lagen om anställningsskydd, las, (§ 22) kan facket begära gemensam turordning vid uppsägningar på grund av arbetsbrist då en arbetsgivare har flera enheter på samma ort.
– Som grundprincip är det bra att titta på hela kollektivet, och alltså begära gemensam turordning. Men det kan finnas tusen anledningar att göra annorlunda. Det är en lokal fråga som klubben får lösa utifrån de förutsättningar de hamnar i, säger Handels förhandlingschef John Haataja.

Handelsnytt frågade fyra klubbordförande om deras syn på när facket bör begära gemensam turordning.

Jonathon ClarkeJonathon Clarke, klubbordförande Icas lager i Stockholm (Årsta och Kallhäll):
– Har företaget samma verksamheter på fler ställen i kommunen och varslar personal på båda, då ska man ha gemensam turordning, som jag ser det. Är det skilda verksamheter eller om de ligger i två olika kommuner gäller det inte. När Ica bestämde de skulle lägga ner lagret i Årsta hade vi inte gemensam turordning med lagret i Kallhäll, eftersom det ligger i en annan kommun,  Järfälla.

Jyrki Koivisto
Jyrki Koivisto, klubbordförande Coops lager i Johanneshov, Stockholm:
– Jag tycker det ska användas så ofta som möjligt. Men det är viktigt att klubbarna kan besluta lokalt, ibland behövs undantag. Vi ville få gemensam turordning med lagret i Bro (Upplands-Bro kommun i Stockholms län) när vi fick veta att vårt lager skulle läggas ner. Men eftersom det ligger en kommungräns emellan ville inte Coop gå med på det.

Rue-Hwa LinRuey-Hwa Lin, fd klubbordförande Hemköp Skanstull, Stockholm:
– Man bör fråga medlemmarna på arbetsplatsen hur de vill att situationen ska lösas. Om man har gemensam turordning kan nyetablerade butiker drabbas hårt, så som skedde när Hemköp skar ner i Stockholm 2008. I min butik blev nästan alla anställda uppsagda och ersatta av personal från andra butiker. Det kan diskuteras om principen ”sist in, först ut” är rättvis eller inte.

Gunilla Lind, klubbordförande Akademibokhandeln, Göteborg:
– Gemensam turordning är solidariskt och mest rättvist. För oss har det varit självklart med gemensam turordning inom klubbens tre butiker, senast vid uppsägningar för ett par år sedan. Konsekvensen har blivit att folk har flyttat runt mellan butikerna, men det är inget problem eftersom det handlar om samma jobb och samma företag.