En självmordsbombare sprängde sig själv mitt i lördagens julklappsrusch, nära Drottninggatan i Stockholm där butikerna ligger på rad. Handels förbundskontor har inte fått några reaktioner från medlemmar än, men en grupp ska se över hur man kan bemöta oron som kan uppstå bland butiksanställda.
– Finns det något vi kan göra och i så fall vad, utan att blåsa upp en stämning? Det är alldeles för tidigt att säga vad vi ska göra, men det kan handla om att skyddsombuden tar upp en diskussion. Det finns all anledning att ta det på allvar. Men det finns ingen anledning att gå runt och vara livrädd, säger Lars-Anders Häggström, Handels förbundsordförande.

Många butiker har hört av sig till arbetsgivarorganisationen Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund. Han har gett dem rådet att se över beredskapsplaner, nödutrymningsvägar och sjukvårdsutrustning. Svensk Handel har också bett säkerhetsföretagen med väktare i butiker och centrum att prioritera detta. Att bland annat vara vaksamma över folk som beter sig konstigt, att kolla kvarlämnade väskor och papperskorgar.

Som butiksanställd finns inte mycket att göra, menar Dick Malmlund.
– Det är väldigt svårt att mitt i julhandeln kräva att de ska ha uppmärksamheten riktad mot annat. Men normal uppmärksamhet och vaksamhet kan man ha, säger han.