I en motion till Handels kongress 2011 kräver Satu Bogdanoff och tre kamrater från postorderbranschen i Borås att Handels ska verka för att arbetsgivarnas rätt att anlita bemanningsföretag begränsas. Max 10 procent av personalstyrkan ska få bestå av inhyrda. Dessutom vill de att inhyrningen tidsbegränsas.
– Från början beskrevs inhyrning som ett komplement vid arbetstoppar, men hos oss är det konstant cirka 20 procent inhyrda. Samtidigt är 125 ordinarie anställda varslade om uppsägning, säger Satu Bogdanoff.

Som ledamot i Boråsavdelningens styrelse har hon ställt sig bakom motionsförslag som är ännu skarpare än det hon själv skrivit. Det handlar om att verka för att ett fackligt veto mot inhyrning skrivs in i medbestämmandelagen. På sikt bör Handels rent av verka för att bemanningsföretag förbjuds, så som det var före 1991.

Själv bävar hon för risken att tvingas jobba i bemanningsföretag om hon blir uppsagd från Halens.
– De inhyrda är livegna. De vågar inte knysta om dåliga villkor, för då byts de ut. De tvingas vänta i timmar på telefonsamtal, kan bli skickade långt utanför stan och har osäker inkomst.

Satu Bogdanoff pekar på att inhyrning försvagar facket eftersom personalgruppen splittras och de inhyrda själva är svåra att organisera fackligt. Om hon, som hon hoppas, blir vald till kongressombud vill hon försöka övertyga kongressen om att en striktare reglering av inhyrningen krävs för att slå vakt om anställningstrygghet och facklig styrka – inte bara för de inhyrda själva.
– Det ger trygghet för oss också.

Den 16 december tar förbundsstyrelsen ställning till motionärernas förslag. De krav som styrelsen ställer sig bakom arbetas in i det verksamhetsförslag som kongressen ska besluta om. Dokumentet anger Handels ideologiska färdriktning. Förslag som styrelsen ratat kan ändå röstas igenom av en majoritet på kongressen. Förutsättningen är att det inte finns formella hinder, som att det rör en ren avtalsfråga.

Fakta:

Fler motionsförslag om inhyrning:

• Stärk las så att bemanningsföretag inte får användas under uppsägningstid på grund av arbetsbrist.
• Inför lokalt fackligt veto mot inhyrning.
• Återinför förbud mot bemanningsföretag.
• Stärk facket i bemanningsföretagen.
• Stärk lokala klubbars möjlighet att hjälpa inhyrd personal.
• Stärk lagen för att bekämpa orimliga arbetsvillkor för bemanningsföretagens anställda.
• Skärp kraven för auktorisering av bemanningsföretag.