De äldre butikerna har haft post i nio år. Nu ska den nya butiken ha alla post. I styrelsen sitter en person som är driftchef för den ena äldre butiken. Inte företräder han den äldre butikens intressen i alla fall. Märkligt förfarande verkligen. Sitta på flera stolar samtidigt.

Fiffel och båg