– Om man växlar mellan olika arbetsuppgifter, och inte bara jobbar i kassa, har man mindre besvär i muskler och leder, säger Kerstina Ohlsson, ergonom och docent i yrkesmedicin på Skånes universitetssjukhus i Lund, som genomfört studien.

99 matbutiker i Skåne, Blekinge och Kronobergs län var med i studien, som Handelsnytt tidigare skrivit om här och här. Alla anställda svarade på en enkät. I 13 av butikerna gjordes också undersökningar, intervjuer och mätningar av till exempel de anställdas arbetsrörelser och ställningar.

Ica Malmborgs Tuna i Lund var en av de 13 butikerna. Här finns några som själva valt att bara jobba i kassa eller bara på golvet. I kassan brukar man dock byta mellan vanlig kassa och självscanningskassa. Katharina Edqvist var en av dem som var med i studien.
– Jag packar mest upp varor, men avlöser i kassan på raster och en halv dag i veckan, så det är lite varierat. Jag tycker mest om att vara på golvet. Det är så låst i kassan. Men det är skönt att byta dit emellanåt, säger Katharina Edqvist.

Studiens resultat visar på tydliga könsskillnader. Kvinnorna jobbade mer i kassan och hade mer besvär än männen. Nästan hälften av drygt 1 500 kvinnor hade haft ont i nacke eller axlar den senaste veckan. Drygt 30 procent hade känt smärta i armbågar eller händer. Av drygt 200 kvinnor som undersöktes hade 30 procent minst en diagnos för besvär i nacke eller axlar och nästan 10 procent i armbågar eller händer.
– Kvinnorna är väl representativa, säger Kerstina Ohlsson.

Förutom de fysiska besvären pekar hon på att det är bra att byta arbetsuppgifter också av psykosociala skäl. 80 procent av kvinnorna säger att de har låg egenkontroll i arbetet. Dessutom upplever kassapersonalen sig mer utsatt för otrevliga kunder.

Även facket förespråkar rotation. Om det är mycket kunder i kassan tycker man att det är dags för rast eller andra arbetsuppgifter efter två timmar.
– Skador kan bara undvikas genom att växla arbetsuppgifter. Dessutom är det en kompetensutveckling. Rotation är bra, inte bara ur vårt perspektiv. Att personalen kan flera arbetsuppgifter gör butiken mindre sårbar om någon är sjuk, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.

Men det är inte bara de i kassan som vinner på att växla arbetsuppgifter, även de på golvet. Att packa upp varor är tungt och belastar andra delar av kroppen.
– Handelsanställda överhuvudtaget har lika mycket besvär som de i ett industriarbete, säger Kerstina Ohlsson.

Studien finansieras av Fas, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Så säger handeln och Arbetsmiljöverket

Tidsgränser för kassaarbete

Handels och arbetsgivarorganisationerna inom handeln har gemensamt skrivit en handledning om hur butiker kan förbättra arbetsmiljön i kassan. Förslag till åtgärder är till exempel arbetsrotation, utbildning och bättre teknisk utrustning.

Arbetsmiljöverkets regler säger att ensidigt upprepat och starkt styrt kassaarbete, alltså när det är ständiga köer, får utföras högst fyra timmar per dag. När det inte är köer får man jobba i kassan sju timmar per dag. Oavsett kundflöde ska man efter två timmar ha rast, paus eller göra andra arbetsuppgifter i minst 20 minuter. De som jobbar max två dagar i veckan omfattas inte av fyra-timmars-regeln.