Det var i mitten av oktober som Arbetsmiljöverket kom fram till att föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler kunde tas bort (se Kylarbetare kan få det kallare på jobbet). Den mer generella föreskriften om arbetsplatsens utformning räckte, tyckte Arbetsmiljöverket. Facken, Handels och Livs, var båda starkt kritiska till förslaget som de menade var luddigt och svåranvänt. Nu har Arbetsmiljöverket lyssnat. Efter kritiken från LO-förbunden tänker Arbetsmiljöverket om.
– Eftersom motståndet från fackförbunden fortfarande är starkt har vi beslutat att lägga detta på is. Det är inte heller ett beslut som vi måste fatta nu och det är viktigt att ha alla parter med sig, säger Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket som lett verkets arbete.

Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman, välkomnar beslutet.
– De har lyssnat på våra synpunkter. Det var inget bra förslag att ta bort branschspecifika regleringar som är lätta för anställda och arbetsgivare att förstå och lätta för skyddsombuden att använda och ersätta dem med generella, övergipande och svårtolkade regler. Specifika regler behövs för att inomhusklimatet inte enbart ska anpassas till produkterna, utan även till människorna som hanterar dessa, säger hon

Fakta: Regelöversyn vart femte år

Vart femte år ser Arbetsmiljöverket över sina föreskrifter. Vid omprövningen av föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler kom Arbetsmiljöverket fram till att föreskriften kunde tas bort utan negativa följder. Innan verket fattade beslut fick arbetsgivarorganisationer och fackförbund komma med synpunkter.

Exempel på tydlig regel som skulle försvinna: I föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler finns ett stycke som säger att temperaturen ska hållas så nära 16 plusgrader som möjligt och att det ska finnas ett utrymme med lägst 20 plusgrader i närheten där de anställda kan ta paus.