Under våren ska Icas stänga två lager, i Årsta i Stockholm samt i Umeå. Men i Umeå tar Bilfrakt, som redan i dag kör huvuddelen av Icas varor norr om Umeå, över lokalerna. De tar också över rangering och returhantering från Ica, vilket innebär att de ska ta över delar av Icas personal. Cirka 35 tjänster kommer därför att gå över till Bilfrakt.

När ett företag som i Bilfrakts fall bara tar över delar av verksamheten ska i regel de som utför de aktuella arbetsuppgifterna följa med till det nya företaget. Facket och Ica har därför kommit överens om att alla ska få anmäla sitt intresse för att jobba med rangering eller returhantering. De som har längst anställningstid ska få de arbetsuppgifterna innan Bilfrakt tar över verksamheten.
– Vi ville dra ett rakt streck efter las-listan, så att de som jobbat längst får behålla jobbet, säger Tommy Forsgren, vice klubbordförande Icas lager i Umeå.

Vad tycker de som idag jobbar på de här avdelningarna, som skulle ha fått följa med till Bilfrakt om ni inte gjort om schemat?
– Det är klart att ingen vill förlora jobbet. Men vi ser det här som enda sättet att försvara Las. Många på lagret har jobbat 30 år, de som sitter på returhanteringen har i vissa fall bara jobbat ett par år.

För det återstående 80-tal som jobbar på lagret återstår samma villkorspaket som de uppsagda får på Icas lager i Årsta (Se ”Vi borde åtminstone få arbetsfri uppsägningstid”).

Ica vill inte kommentera förhandlingarna i dagsläget, eftersom de ännu inte är formellt avslutade.

Fakta: Övergång av verksamhet

Hela eller delar av verksamheten

Kravet på att det ska räknas som övergång av verksamhet är att den behåller sin identitet även efter övergången. Det kan gälla hela eller delar av verksamheten.

Om företag sagt upp personal i samband med nedläggning har de uppsagda förtur till återanställning om ett annat företag tar över det nedlagda företagets verksamhet. Då gäller återanställning enligt lagen om anställningsskydd. Las. Det vill säga de som jobbat längst ska få tillbaka jobbet.