SSU-ombudsmännens avtal liknar det som slutits för tjänstemän inom folkrörelserna, men rymmer många egna skrivningar. Nils Hultin gläds åt att flera skrivningar denna gång gjorts tydligare, bland annat om arbetstiden.
– Vi har gjort klart att trots att vi har oreglerad arbetstid så har vi rätt till dygns- och veckovila. En annan bra sak är att friskvårdsbidraget har höjts kraftigt, säger Nils Hultin.

Även arbetsgivarsidans förhandlare, Johan Mattsson, är nöjd.
– Det var en bra förhandling där båda parter var villiga att hitta lösningar, säger han.

Avtalet gäller i två år från 1 oktober 2010 och ger, precis som jämförbara tjänstemannaavtal, löneökningar på 1,5 procent första året och 2,0 procent andra året. Lönetrappan i fyra steg ger därmed månadslöner mellan 19 368 och 22 453 kronor.

Avtalet gäller för ett 30-tal lokala ombudsmän i SSU:s distrikt. Det ligger också till grund för avtal för SSU-förbundets cirka 20 centralt placerade ombudsmän.