I julhandelns slutspurt riktas allvalig kritik mot Ikeas agerande i världen. Tidningen Expressen uppger att ett tiotal svenska chefer på Ikeas fastighetsbolag i Ryssland har fått sparken sedan de försökt ingripa mot korruption i företaget.

Therese Möller, Handels representant i Ikeas bolagsstyrelse, ser allvarligt på händelserna.
– Det som hänt i Ryssland är långt ifrån Ikeas värderingar och affärskultur. Samtidigt är jag trygg med Ikeas sätt att hantera processen. De har bytt ut vd:n och en stor del av ledningen i Ryssland.

Handels fackliga international Uni stödjer en facklig kampanj mot Ikeas agerande i USA, närmare bestämt en fabrik i Danville, Virginia, som ägs av Ikeas dotterbolag Swedwood. Enligt internationella träfacket BWI har arbetarnas fackliga rättigheter kränkts och facket har hindrats att komma in på fabriken.
– Swedwood har ett globalt ramavtal med internationella träarbetarfacket BWI, men det är uppenbart att det inte har fungerat, säger Handels internationella ombudsman Maria Nyberg.

BWI uppmanar människor att protestera mot Ikea genom att skicka elektroniska julkort till koncernchefen Mikael Ohlsson med krav att öppna dörrarna för facket.
– Jag förstår att de har ledsnat. Självklart ska Ikea och dess dotterbolag följa det globala avtalets regler om fackliga rättigheter, säger Maria Nyberg.

Ikeas internationella pressekreterare Camilla Meijby hänvisar till ett pressmeddelande från den 10 december där Ikeas koncernledning medger allvarliga brister i bland annat personalledning i den ryska verksamheten.  När det gäller kritiken mot Swedwoods fabrik i USA hänvisar Camilla Meijby till Swedwoods informationschef Ingrid Steen, som Handelsnytt dock inte har lyckats nå.