Jag jobbar i en Jyskbutik i Malmö och har en fråga om schemat. Hur långt innan måste schemat komma upp på tavlan, och hur länge ska det gälla.
Som det är nu så får vi två ibland tre veckor i taget och inget nytt ifrån detta är slut. Man kan inte planera något med familjen eller läkarbesök eller leva ett normalt liv. Det måste finnas regler vad som gäller för inte är detta rätt hoppas jag. Hoppas på svar utan paragrafer för de kan jag inte.

Lever på hoppet

svar: Regler om arbetstider finns i både Arbetstidslagen och i kollektivavtal. Då Jysk omfattas av kollektivavtal (Detaljhandelsavtalet) finns följande regler vad gäller schemaläggning:

§4 b Mom 3 Arbetstidsschema
Arbetstidsschema, som tar upp ordinarie arbetstidens förläggning för hel- och deltidsanställda, ska skriftligen överlämnas till de anställda och finnas anslaget på arbetsplatsen. Innan arbetsgivaren fastställer arbetstidsschemat ska samråd ske med de anställdas representanter (fackklubb, fackombud, där sådana är utsedda). Framförda synpunkter på fördelning av arbete på sen kvällstid, på lör-, sön- och helgdagar ska beaktas om det är möjligt. Arbetstidsschemat gäller även vid semester, sjukdom och tjänstledighet och då arbetstagare börjar eller slutar sin anställning under året.

Överläggning om arbetstiden för kommande 12-månadersperiod genomförs i så god tid att schemat kan fastställas senast en månad i förväg.

Detta innebär att alla anställda ska ha ett 12-månadersschema som tar upp ordinarie arbetstidens förläggning. I schemat ska man alltså kunna se när man börjar och slutar om dagarna samt vilka dagar som är fridagar. Detta schema ska ni få del av, skriftligt, senast en månad innan det börjar gälla. Skälet till detta är att man, precis som du skriver, ska kunna planera sitt liv.
I de fall arbetsgivaren behöver göra förändringar i detta schema ska det – där så kan ske – meddelas minst en månad i förväg.

Linda Palmetzhofer
ombudsman