Rekrytering pågår av en ungdomssekreterare till förbundskontoret i Stockholm. Han eller hon ska vara under 30 år och får till uppgift att organisera Handels ungdomsverksamhet. Det handlar bland annat om att stötta avdelningarna och se till att de jobbar med sådant som facklig skolinformation och rekrytering till kursen Fackets grunder.

Viktor Zackrisson, ordförande i Handels centrala ungdomskommitté, är en av flera som skrivit kongressmotioner om att anställa ungdomssekreterare.
– Det är jättebra att en person på förbundskontoret jobbar på heltid med stöd åt de lokala ungdomskomittéerna. Och att det sker redan före kongressen.
Han anser att Handels ungdomsverksamhet hittills varit oklart organiserad.
– Vi i centrala ungdomskommittén har inte haft mandat att trycka på ute på avdelningarna så att verksamheten verkligen sker.

Den nya struktur för ungdomsverksamhet som förbundsstyrelsen beslutat om ska förhoppningsvis råda bot på problemen. Centrala ungdomskommittén, som hittills valts på ungdomskommittéernas vårträff, ska i stället utses av förbundsstyrelsen efter nominering från avdelningarna. På varje avdelning utses en anställd och en förtroendevald (styrelseledamot) till ungdomsansvariga.

Verksamhetsenhetens chef Stefan Carlén betonar att ungdomsverksamheten är mycket viktig för förbundet.
– Hälften av alla anställda i detaljhandeln är under 30 år. Vi behöver ungdomsrepresentanter som är bärare av Handels ideologi. De behöver mer utbildning och mer stöd. Men de ska inte fastna i ungdomsverksamheten utan också kunna delta i ordinarie facklig verksamhet, säger Stefan Carlén.