Det var mösspåtagning och utdelning av kursintyg i december, sedan 300 anställda gått kursen. Weronica Enström på skobutiken Ecco är en av dem.
– Det var bra att byta erfarenheter med folk från olika butiker och branscher – klädbutiker, datorbutiker och restauranger. I dag dras det in överallt, och satsas väldigt lite på utbildning. Det här är jättebra, säger hon.

Alla Birstas runt 600 butiks-, café och restauranganställda ska till sommaren ha gått en kurs i sälj och service. Under tre halvdagar lär de sig bland annat om merförsäljning, kundpsykologi och butiksekonomi. Alla som jobbar över fyra timmar i veckan får gå.

Weronica Enström och hennes arbetskamrater fick lön för utbildningstimmarna. Det är upp till varje butik om de anställda får det och centrumledningen säger att de flesta fått ersättning.

Handels har kritiserat satsningen för att ledningen inte villkorat att kursen ska ske på betald arbetstid. Man önskade också att rån- hot- och våldproblematiken skulle tas upp. Facket medverkade aldrig och ämnet togs inte upp.

Centrumledningen hoppas att utbildningssatsningen ska mynna ut i fler timmar till de många deltidsarbetande kvinnorna, majoriteten under 30 år.
– Genom att personalen får större kunskap och kan ta hand om kunderna på ett mer säljande sätt, ökar omsättningen. Då får förhoppningsvis de anställda fler timmar, säger centrumchefen Anna-Lena Wessén.
Hur det gått vet man inte än, det ska utvärderas i vår.

Satsningen finansieras av EU-pengar från Svenska ESF-rådet. Till sommaren är projektpengarna slut, men centrumet tänker fortsätta att utbilda befintlig personal och nyanställda.