Wanja Lundby-Wedin avgår som LO-ordförande vid LO-kongressen 2012 efter tolv år på uppdraget. Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson är en av fem ledamöter i valberedningen som ska föreslå ny ordförande.
– Vi har träffats ett par gånger för att lägga upp arbetet. Fram till april ska vi träffa ledningarna för alla 14 LO-förbund för att diskutera vad LO behöver för framtiden och vilka krav som ska ställas på nästa ordförande, säger Susanna Gideonsson till Handelsnytt.

Av hänsyn till sitt uppdrag i valberedningen vill hon inte säga vad hon själv anser om vad som bör förväntas av den nya LO-basen. Först i höst är det enligt Susanna Gideonsson dags att nominera en kandidat till uppdraget.
IF Metalls ordförande Stefan Löfven har redan förts fram som en tänkbar efterträdare till Wanja Lundby-Wedin. Andra som ligger nära till hands är LO:s två vice ordförande Per Bardh och Ulla Lindqvist.
– Jag vill inte föregripa namndiskussionen. Vi har inte talat med någon av dem än. Det enda jag kan säga är att ordföranden ska komma från LO-leden, säger Susanna Gideonsson.