Stipendiet är för honom ett välkommet bidrag till inramning och material till en utställning i sommar på Skottorp slott i Halland.

Övriga stipendiater är bildkonstnärerna Maria Berta från Halmstad och Tatjana Nkangi från Vendelsö utanför Stockholm, Jimmy Valdés som dansar breakdance tillsammans med sina arbetskamrater på lagret Servera i Norrköping och Christian Ortiz, som har fått pengar till projektet ”Kunskapssökarna”, där de vid varje träff ska söka kunskap om ett nytt ämne.

Fakta: Handels kulturstipendium

Utöva eller uppleva

Handels delar varje år ut 60 000 kronor till olika kulturprojekt. Syftet är att stötta medlemmarnas möjlighet att både utöva och ta del av kulturell verksamhet. Alla medlemmar kan söka.