600 arbetsplaster i södra Sverige får besök av Arbetsmiljöverket de närmaste månaderna – både salonger och yrkesutbildningar.
– Frisörer löper stor risk för belastningsskador och risken ökar ju längre man har jobbat. Och alla vätskor och kemikalier innebär risk för allergier och astma, säger Lena Lindskog på Arbetsmljöverket i Malmö.

Ytterst få frisörer orkar i dag jobba heltid fram till 65 år. Arbetsmiljöverket vill uppmärksamma dem på hur de kan jobba förebyggande för att slippa besvär.
– Höj och sänk kundstolen, jobba med armbågarna nere – och håll i gång och träna så du håller dig i form, råder Lena Lindskog.

Men framför allt handlar inspektionerna om att påminna arbetsgivarna om deras ansvar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
– Arbetsgivaren ska bedöma risker och se till att stolar och ventilation är bra och att det finns ögonspolning om olyckan är framme.

Nagelskulptörer kan få besvär av härdplaster, som används när naglar förlängs och formas. Här är det viktigt med skyddshandskar och bra ventilation.

Under 2005 till 2009 anmäldes cirka 400 arbetssjukdomar i dessa yrkesgrupper. Nästan tre fjärdedelar var belastningssjukdomar medan en fjärdedel berodde på kemiska faktorer.

Handels välkomnar de planerade inspektionerna.
– Vi är naturligtvis mycket nöjda med att Arbetsmiljöverket prioriterar att inspektera dessa branscher som är hårt kemiskt belastade, säger Handels arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg.